VIPK KONJIC

VELIKA POZITIVNA SNAGA GRADA KONJICA ("BHVP08", "BHVP09", "Grad mladosti 2011"). ‎- NIKADA NEMOJTE SUMNJATI U ČINJENICU DA MALA GRUPA PROMIŠLJENIH I ZABRINUTIH GRAĐANA MOŽE PROMIJENITI SVIJET. UISTINU, DOSAD SU GA JEDINO ONI I MIJENJALI -

31.05.2013.

PORAZNO JE DA RATNI PERIOD NAŠE OPĆINE NIJE DOKUMENTOVAN

Na jučerašnji dan (5.maja) 1992. godine poginuli su prvi branitelji na području općine Konjic: Suad Alić (1971.), Ivan Azinović (1966.),Vicko Azinović (1969.) i Marinko Bebek (1972.). Na mjestu pogibije, na Ljubini – lokalitet Rapta, prije dvije godine podignut je spomenik, kojeg su posjetili, odali počast, položili cvijeće i upalili svijeće članovi njihovih porodica, saborci, prijatelji i zajednička delegacija udruga Armije RBIH i HVO proisteklih iz rata 1992.-95. godine. Zajedničku delegaciju predvodili su predsjednik Koordinacije udruga HVO proisteklih iz domovinskog rata Petar Blažević, predsjednik Udruge dragovoljaca HVO općine Konjic Branko Pavlović i predsjednik udruženja porodica šehida i poginulih boraca općine Konjic Enes Halebić Rena. Ovaj i drugi povijesni datumi za odbranu grada morali bi se obilježavati masovnije i na mnogo većem nivou, rekao je za Branko Pavović, predsjednik Udruge dragovoljaca HVO općine Konjic. Granatiranje Konjica počelo je 4. maja 1992. godine. Podaci govore o ciframa preko 1000 poginulih i ranjenih. Ono što je porazno jeste da ratni period naše općine nije dokumentovan. A to općina duguje svojoj prošlosti i svojoj budućnosti; duguje osigurati istinu i trajno sjećanje na historijske događaje odbrane od agresije 1992.-95. godine. Volonteri i prijatelji Konjica pozivaju sve nadležne da pokažu odgovornost prema toj činjenici. U tom pravcu mladi ove grupe inicirati će okupljanje svih probosanskih snaga za pripremu i štampanje knjige koja će svjedočiti i o herojskoj odbrani i istini grada Konjica i njegovih građana. FENA/press VIPK Konjic,06.05.2013.

01.05.2013.

ZAHVALNOST ZA PAŽNJU UPUĆENU UZURPIRANOM SPORTSKOM POLIGONU U TREŠANICI

Poslušao sam danas reemitovanje posljednje sjednice OV Konjic. Bez obzira na ljutnju načelnika Konjica, ohrabrujem sve vijećnike i vijećnice OV Konjic da slušaju svoje građane i bore se za njihova prava. Postavljajte pitanja uvijek i „tjerajte“ nadležne službe lokalne administracije da rade posao za koji ih plaćamo debelo. Određeni broj MZ ne funkcioniše na području općine Konjic. Općinska služba koju vodi Ejub Miljević i kojeg plaćamo mi građani Konjica nije na usluzi građanima Konjica. Zahvaljujući njemu kao takvom, MZ Trešanica je u tom pogledu šampion po kršenju, omalovažavanju i neregularnostima. Fantomski predsjednik i predstavnici mjesnih područja izabrani u lokalnoj birtiji ne mogu i neće nikada predstavljati građane Trešanice, uporišta najjačeg građanskog aktivizma na području općine Konjic. To je na kraju potvrdila Komisija za predstavke i pritužbe OV Konjic radeći po našoj pritužbi i dostavljenim argumentima. Pitanje „jače“ rasvjete oko Doma kulture je na mjestu, jer mračni dijelovi grada stvaraju pogodnu priliku za vršenje raznih krivičnih dijela. Javna kuhinja je potrebna građanima Konjica... Za pozitivan primjer ovaj put ističem vijećnicu Amiru Temin, koja je postavila jasno pitanje u vezi uzurpiranog sportskog poligona u Trešanici. Vjerujemo da će to „odčepiti“ da razne deklaracije i zakoni počnu štititi djecu i mlade Konjica. SRETAN 1. MAJ PRAZNIK RADA! Konjic, 01.05.2013. Adis Muhibić, glavni koordinator NGG CD VIPK

01.05.2013.

POHVALNO I ZA PRIMJER

AMATERSKO POZORIŠTE "NERETVA", UDRUŽENJE "NATURA AS" I NGG CD "VOLONTERI I PRIJATELJI KONJICA" = JEDINI IZ KONJICA TRANSPARENTNO PREDOČILI SREDSTVA ZA PERIOD 2011. GODINE ............ Izvještaji o finansiranju organizacija civilnog društva u BiH U proteklom periodu ured TACSO projekta u BiH je podržao dva istraživanja iz oblasti transparentnosti finansiranja organizacija civilnog društva u BiH. Prvi izvještaj se odnosi na: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI za 2011. godinu Izvještaj možete preuzeti na BHS i engleskoj verziji na ponuđenim linkovima: http://tacso.org/documents/reports/?id=9129 i http://tacso.org/documents/reports/default.aspx?id=9129&template_id=73&langTag=bs-BA Drugi izvještaj se odnosi na: Finansijska podrška javnih institucija nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini u 2011. godini Izvještaj možete preuzeti na BHS i engleskoj verziji na ponuđenim linkovima: http://tacso.org/documents/reports/?id=9137 i http://tacso.org/documents/reports/default.aspx?id=9137&template_id=73&langTag=bs-BA Za sve dodatne informacije o istraživanju u možete kontaktirati TACSO ured u BiH ili Centar za promociju civilnog društva www.cpcd.ba

01.05.2013.

ODRŽANA 25. SJEDNICA VOLONTERA I PRIJATELJA KONJICA

26. aprila održana je u Caffe CUP 2, dvadesetpeta redovna sjednica članova neformalne grupe građana civilnog društva “Volonteri i prijatelji Konjica” i istoj je prisustvovalo 18 članova grupe. Opravdano odsustvo najavili su Mustafa Kurtić, Mirsad Čukle i Jasmina Korić. Nakon što je usvojen sažeti izvještaj sa prošle sjednice, finansijski izvještaj u vezi interne članarine za period januar-april 2013. podnijela je Elvira Ćosić, zamjenica glavnog koordinatora i blagajnica VIPK. Zaključeno je, da se ubuduće refundacija troškova precizira sa neophodnim detaljima u cilju transparentnosti. Izvještaj je prikazan tačno, te je kao takav i usvojen jednoglasno. Godina krenula sa nizom akcija u lokalnoj zajednici Izvještaj o aktivnostima i radu VIPK-a za period januar-april 2013. prezentovao je Adis Muhibić, glavni koordinator. Naglasio je, da je na edukacijama i seminarima u BiH bilo prisutno 6 članova/ica VIPK-a. U ovom periodu naročito je istaknuto: saradnja sa Visokom školom za turizam i menadžment, akcija podrške „Konjic ustaje“ (podrška globalnoj kampanji „1 milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“), javna kampanja „Belmin Kozić zaslužuje svoja prava“, podrška organizaciji IT Treninga u Garden City, sprovedena anketa o stanju i položaju mladih na području Konjica, donacija školskih tabli iz Danske i predaja dokumentacije za proglašanje murala Zuke Džumhura za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine u čemu su pružili podršku predstavnici Udruženja za zaštiti kulturno-historijskih spomenika. U narednom periodu aktivisti će biti raspoređeni u implementaciji odobrenih projekata Omladinske banke, dok će rukovodstvo VIPK-a održati sastanak sa predstavnicima UNV u BiH, izvršiti plansku registraciju udruženja, održati sastanak sa Komisijom za pitanja mladih OV Konjic i pokrenuti aktivnosti na formiranju novog Vijeća mladih Konjica. Očekuje se i zajednički angažman u kampanji izrade Strategije za mlade općine Konjic. Izvještaj glavnog koordinatora usvojen jednoglasno. Na sjednici su razmatrane i preostale tačke dnevnog reda. Usvojeni izvještaji voditelja projekata Azemina Baljeta, koordinatorica akcije „Konjic ustaje“ podnijela je izvještaj i naglasila značajan doprinos pojedinih aktivista/ica, te istakla za posebno saradnju sa vrsnim instruktorima plesa Mirandom Zvonić i Seadom Poturom. Vedran Kuljanin zajedno sa Tessom Ahmed informisao je prisutne, da je od strane Udruženje „Dobro“ Sarajevo u sklopu akcije „Paketići za sve 2012“ dostavljen izvještaj kompletne akcije kao i zahvalnice za podršku koje su uručene NGG CD VIPK, PU Konjic, RTV Konjic, TelecFida Konjic, Interex Konjic, Odredu izviđača Konjic i AP „Neretva“ Konjic. Informacija usvojena jednoglasno. Sanela Muhibić, jedna od koordinatorica IT Treninga najavila je mogućnost aplikacije za grant od strane Helsinškog parlamenta građana Banjaluka u narednom periodu, dok je Azemina Baljeta precizirala način same organizacije IT Treninga u hotelu Garden City i aspekte potpisanog ugovora za organizaciju događaja. Almedina Kurić, prezentovala je izvještaj o sprovedenoj anketi sa mladima Konjica na temu „Vi možete napraviti bolje društvo“ koja je kao takva i jednoglasno prihvaćena, dok je Vedran Kuljanin informisao o aspektima potpisanog ugovora za sprovođenje projekta. Husein Vođo, kroz sažeti izvještaj ukratko je izložio aktivnosti na radu u sklopu projekta „Pomozimo školu u Ribićima“, koji se odnosi na donaciju iz Danske školi u Ribićima i projekta „Pomozimo našu školu“, koji se odnosi na akciju mještana Ribića koji su novčano podržali sanaciju toaleta škole i dr. U narednom periodu biti će sačinjen elaborat akcije u kojem će taksativno biti pobrojane sve aktivnosti i novčane transakcije i isti dostavljen glavnom koordinatoru VIPK-a s ciljem analize, usvajanja i arhiviranja. Izvještaj usvojen jednoglasno. Adis Muhibić, predsjednik Radne grupe za pripremu registracije udruženja podnio je također Izvještaj o radu. Ukratko je naveo, da je održano 5 sastanaka na kojima je razmatrano dosta detalja u pogledu zakonskih obaveza prilikom registracije udruženja. RG je usvojila osnovnu misiju i viziju udruženja, kao i ciljeve uz opis djelatnosti. Predložio je, da se organizuje u narednom periodu radionica sa pravnicom Aidom Pita Hunček i da istu vodi Almedina Kurić i Vedran Kuljanin. Prijedlog usvojen jednoglasno. Novi članovi Izvršen je formalni prijem novih članova VIPK: Aldine Veljković, Zorana Hadžiosmanovića i Seada Potura iz Konjica. Aplikacija jedne kandidatkinje nije prihvaćena, dok je aplikacija ostala tri zainteresovana kandidata na dodatnim provjerama koje će biti izvršene u formi intervjua sa članovima Komisije za prijem novih članova VIPK. Akt sindikata JU Opća bolnica Konjic Razmatran je i dopis upućen od strane Amera Kerića, predsjednika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu HNK-a, osnovne organizacije Konjic u kojem se ispred sindikalne podružnice JU Opća bolnica Konjic obratio sa molbom za podršku aktivnostima u cilju rješavanja izuzetno teških uvjeta rada ove bolnice. Nakon diskusije zaključeno je, da se pruži pismena podrška i određena je Grupa za podršku sindikatu bolnice Konjic u sastavu: Mustafa Kurtić, predsjednik, Almedina Kurić, zamjenica, Aldina Veljković, Tessa Ahmed i Zuhra Omerović, članice. Odluke sa sjednice 1.) Glavni koordinator VIPK, Adis Muhibić nominuje se za kandidata za općinsko priznanje „Zahvalnicu sa zlatnim grbom općine Konjic“ po aktuelnom javnom konkursu općine Konjic. 2.) Usvojena je molba Adina Mujala i isti je oslobođen od daljeg plaćanja članarine. 3.) Formirana je „Komisija za prijem novih članova VIPK“ u sastavu: Šerif Korić, predsjednik; Azemina Baljeta, članica, Elvira Ćosić, članica i Mustafa Kurtić, član. 4.) Formirana je „Komisija za analizu Motivacijskih upitnika VIPK“ u sastavu: Azemina Baljeta, predsjednica; Sanela Muhibić, članica; Zuhra Omerović, članica; Mustafa Kurtić, član i Elvira Ćosić, članica. 5.) Zadužena je Azemina Baljeta i Adis Muhibić za kreiranje univerzalnog formulara za izvještaje akcija i pohađanje edukacija odstrane članova/ica VIPK-a. 6.) U narednom periodu VIPK će organizovati sastanak sa NVO Centar života i Odred izviđača Neretva Konjic u cilju iznalaženja rješenja u vezi zaostalog novčanog duga prema volonterima od strane Ede Hozića, predstavnika Direkcije Bijenala savremene umjetnosti. Pod tačkom razno razmatran je odgovor i pojašnjenje Vesne Begtašević, iz Udruženja „Pro-bono“, aplikacije projekata upućenih Omladinskoj banci, inicijativa za vijećničko pitanje u vezi uzurpiranog poligona za djecu u Trešanici, anonimno pismo redovnog platiše u vezi nepravilnosti oko grijanja iz preduzeća Energetika, apel starice Mile Šušić iz Trešanice, poziv na seminar u Makedoniji, informacije upućene za bilten Omladinske mreže BiH, prijedlogu za angažman VIPK-a na10 Kid's festivalu, Izjava glavnog koordinatora Volontera i prijatelja Konjica za Newsletter Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, mogućnostima portala „Snimaj-sve.com“ - građanskog alata za bolje društvo. PRESS VIPK-a Konjic,30.04.2013.

18.04.2013.

ŠKOLAMA I ISLAMSKOJ ZAJEDNICI KONJIC STIGLE TABLE IZ DANSKE

Večeras je u Konjic stigao kamion sa donacijom školskih tabli koje je u Danskoj prikupio Mensur Graca, glavni i odgovorni urednik BH Radio Odense sa prijateljima u akciji radnog naziva „Konvoj“, koje su preuzeli aktivisti NGG CD „Volonteri i prijatelji Konjica“ (VIPK). Kao i uvijek do sada, novac za prevoz osigurali su slušaoci BH radio Odensa, koji imaju ključne uloge u pružanju svakovrsne pomoći građanima širom Bosne i Hercegovine. Četiri školske table u dužini od 5 metara i jedan grafoskop preuzeli su večeras aktivisti VIPK-a Vedran Kuljanin, Amir Buturović, Zlatan Drenić, Zoran Hadžiosmanović i Almin Halebić predvođeni glavnim koordinatorom Adisom Muhibićem. Donacija školskih tabli izvršena je nakon Konjica i u Ilijašu. "Zahvaljujemo našim prijateljima, izuzetnim ljudima okupljenim uz BH Radio Odense i Mensura Gracu u Danskoj. Volonteri i prijatelji Konjica obavili su preliminarne razgovore sa predstavnicima JU Druga osnovna škola Konjic i Medžlis IZ Konjic. U narednom periodu očekujemo transport još šest školskih tabli za Konjic, kada će VIPK donijeti odluku gdje iste da usmjeri, odnosno donira za potrebe lokalne zajednice", izjavio je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a. Saradnja BH Radio Odense i VIPK-a nastavljena je na obostrano zadovoljstvo, kao rezultat uspješno realizovane donacije namještaja i učila za područnu školu Ribići prošle godine. JU OŠ Čelebići tom prilikom je povodom Međunarodnog dana volontera, 5. decembra organizovala svečanost i dodjelila zahvalnice svim zaslužnim učesnicima akcije „Pomozimo školi u Ribićima“. PRESS VIPK-a Konjic, 17.4.2013. godine

18.04.2013.

MLADA ČLANICA VIPK UČESNICA SEMINARA: OSNAŽI SE I DJELUJ

Predstavnica NGG CD „Volonteri i prijatelji Konjica“ Azemina Baljeta, nastavila je sa aktivnim učešćem u projektu „Mlade žene - agentice pozitivnih promjena“ koji provodi Fondacija CURE. U periodu od 12.-14.04.2013. godine u Sarajevu je održan trening „Osnaži se i djeluj“ na kojem su glavne teme bile „Rodno i spolno osvještavanje“, „Zagovaranje,praktično akcijsko planiranje i kako prikupiti sredstva za organizovanje aktivističkih akcija“ i „Politička analiza položaja mladih žena u društvu“. Podsjećanja radi, prvi trening na temu „Aktivizam na polju ženskih ljudskih prava“ održan je u periodu od 15.02-17.02.2013. godine na Ilidži. U trodnevnom trajanju treninga govorile se o ženskim ljudskim pravima, feminističkom aktivizmu i o aktivizmu na polju ženskih ljudskih prava; nasilju nad ženama i o zakonskoj regulativi u prevenciji nasilja nad ženama; medijskom lobiranju i o tome kako napraviti medijsku kampanju. Generalni ciljevi ovog projekta su: osnaživanje mladih žena (uključujući one koji dolaze iz nerazvijenih i manjih sredina i žene pripadnice marginaliziranih skupina) , aktivno učešće mladih žena u procesima donošenja odluka na lokalnom i regionalnom nivou, te inkluzija i osnaživanje mladih žena koje zajedno učestvuju u stvaranju pozitivnih promjena. Podršku implementaciji pruža organizacija UN WOMEN. PRESS VIPK Konjic, 17.4.2013.

13.04.2013.

SARAJEVO: VIPK PREDAO DOKUMENTACIJU ZA ZUKIN MURAL

S ciljem proglašenja murala Zuke Džumhura nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Volonteri i prijatelji Konjica predvođeni Azeminom Baljetom i Adisom Muhibićem, danas su u Sarajevu predali obimno prikupljeni materijal snimljen na DVD i u printanoj verziji Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Prije godinu dana građani Konjica su podigli glas i u javnoj kampanji koja je imala veliki odjek u medijima širom BiH spasili su od uništenja Zukin mural u Pivnici, koja je od strane lokalne vlasti prodata privatniku Amilu Babiću iz Jablanice. Nakon građanske inicijative trznula se i nadležna općinska služba koja je pohvalila reakciju i istakla spremnost za dalju saradnju sa NVO organizacijama u cilju identifikacije i spašavanja kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Konjic. Konkretno, 16. aprila 2012. godine općina Konjic nadležnoj Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH podnijela je peticiju sa neophodnom dokumentacijom za proglašenje Zukinog murala u Pivnici i Spomen kosturnice na Musali nacionalnim spomenicima. „Koristimo priliku da se zahvalimo svim građanima Konjica koji su nam pružali nesebičnu podršku u istrajavanju s ciljem spašavanja murala od uništenja, te posebno ističemo pomoć i saradnju Sanjina Lugića,Dine Kassala, Dragana Agića, Emila Bakoša, Dženana Kovačića, Ekrema Macića, Mirsada Čukle, Elvedine Alić i mnogih drugih, bez kojih ova građanska inicijativa liderski vođena od strane aktivista/ica VIPK-a ne bi imala dosadašnji uspjeh“,izjavio je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a. Dokumentaciju je preuzela Aleksandra Bunčić, stručna saradnica za historiju umjetnosti, koja je istakla mogućnost razmatranja ovog predmeta krajem juna ove godine. Napomenula je, da je i općina Konjic dostavila svoj odgovor i da se čeka odobrenje vlasnika objekta kako bi se moglo izaći na teren i snimiti stvarno stanje murala koji je sada lociran i zaštićen na privatnom posjedu. PRESS VIPK-a Konjic, 12.04.2013. godine

13.04.2013.

GRAĐANSKA HRABROST: GLAVNI KOORDINATOR VIPK MOŽE OKUPITI STOTINE GRAĐANA KONJICA

Direktorica međunarodne NVO Gariwo Svetlana Broz, sinoć je u Konjicu, na tribini pod nazivom “Najbolji među nama”, predstavila sadržaj rada ove organizacije i koncept afirmacije građanske hrabrosti, te najavila slijedeće aktivnosti NVO Gariwo. Za trinaest godina postojanja NVO Gariwo organizirala je seriju predavanja i seminara za oko stotinu hiljada građana, izdali smo petnaest knjiga, snimili više kratkih i dvanaest dugometražnih filmova, sve s ciljem da kroz isticanje primjera građanske hrabrosti afirmiramo humanizam, dobrotu, požrtvovanje,odgovornost i brigu za drugoga i drugačijeg. Ima nade, bude se mladi koji ne žele živjeti u strahu od moćnika, nepravde, korupcije i u strahu od života, kazala je za Agenciju FENA Svetlana Broz. Kroz kratke filmove, predstavljeni su ovogodišnji dobitnici nagrade “Duško Kondor” za građansku hrabrost i dobitnici nagrade za afirmaciju građanske hrabrosti. Interesantan je bio i jedan detalj sa tribine u Konjicu. Naime, na pitanje g-đe Broz upućeno prisutnima “Možete li zamisliti 50 svojih prijatelja, komšija i sugrađana koje možete organizovano dovesti na neki od trgova u Konjicu s ciljem zaštite određenih prava građana nenasilnim protestom?” nije podigao ruku niko od prisutnih, osim Adisa Muhibića, glavnog koordinatora Volontera i prijatelja Konjica. “Ne samo 50, već 100 ako treba,” rekao je Muhibić, pozdravljajući prisutne sugrađane i organizaciju same tribine u Konjicu. Gospođa Broz, konstatovala je kako je ovo prvi put da je na nekoj tribini doživjela da se jedna mlada osoba pozitivno izjasni o ovom pitanju i ima odgovor. Pored Svjetlane Broz, zapaženo izlaganje imao je i Amer Tikveša, PR NVO Gariwo govoreći o afirmaciji građanske hrabrosti kroz objavljene knjige i dokumentarne filmove. Građanska hrabrost predstavlja volju i praktičnu vještinu neposlušnosti, otpora, suprotstavljanja i nenasilne borbe protiv zloupotrebe moći bilo koje javne ustanove, privatne kompanije ili pojedinaca koji namjerno zanemaruju svoju dužnost ili nezakonito koriste prednost svojih političkih,ekonomskih ili socijalnih moći kršeći ljudska prava – bilo u građanskom ili političkom životu, medijima, biznisu ili u akademskoj, religijskoj ili porodičnoj sferi. FENA/PRESS VIPK Konjic, 12.04.2013.

13.04.2013.

ODRŽAN SAJAM VISOKOG OBRAZOVANJA U KONJICU

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic danas je organizirala Sajam visokog obrazovanja u Konjicu, na kojem se predstavio veliki broj visokoškolskih ustanova HN kantona. Osim učenicima završnih razreda, uspješno je promovisana osnovna ideja sajma, da se približe sve specifičnosti visokog obrazovanja svima onima koji su negdje i nekada započeli obrazovanje, da se pokaže kako i gdje ga mogu nastaviti. “Visokoškolske institucije su imale svoje štandove na kojima su putem radionica i prezentacija predstavljali svoje programe sa svim specifičnostima, izjavila je dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment Konjic doc.dr. Marijana Šećibović. Na ovom sajmu učestvovali su rektori, dekani, predstavnici više od dvadeset srednjih škola u HN kantonu, predstavnici Službe za zapošljavanje i određenih kantonalnih ministarstava, kao i načelnika općine Konjic koji je imao čast otvoriti ovaj događaj. Delegacija aktivista/ica Volontera i prijatelja Konjica u sastavu Azemina Baljeta, Sanela Muhibić, Samira Kurtić, Vedran Kuljanin, Mustafa Kurtić, Mirsad Čukle i Endi Omeragić također se odazvala ovom događaju. Ono što nas je posebno dojmilo, a vjerujemo i mnoge druge, je poruka dekanese Šećibović u kojoj je istakla činjenicu, da bez obzira što drugi mislili o vama nikada ne odustajte od svojih dobrih ideja i budite istrajni u njima. PRESS VIPK Konjic, 09.04.2013.

08.04.2013.

ČESTITKA GLAVNOG KOORDINATORA VIPK ZA SVJETSKI DAN ROMA

Glavni koordinator Volontera i prijatelja Konjica Adis Muhibić čestitao je danas Svjetski dan Roma svim građanima Bosne i Hercegovine, posebno općine Konjic pripadnicima romske nacionalne zajednice. "U ime svih aktivista/ica i u svoje ime, upućujem cjeloj romskoj nacionalnoj zajednici Bosne i Hercegovine, posebno općine Konjic čestitke povodom 8. aprila - Svjetskog dana Roma", navodi se učestitki. Romi su najveća i najugroženija nacionalna grupa u BiH, a stanje se iz dana u dan pogoršava. Oko 95 % Roma nema zdravstvenu zaštitu ni zaposlenje, imaju nadprosječnu smrtnost i nepismenost. Pozivamo sve organe vlasti da se još više angažuju na popravljanju položaja Roma, posebno djece, koja iz dana u dan prosjače ulicama i našeg grada Konjica. Članovi/ice VIPK-a uvijek će biti uz svoje sugrađane Rome u borbi za ostvarenje svih njihovih prava. Volonteri i prijatelji Konjica uskoro planiraju realizaciju projekta „Stepenice budućnosti“ u naselju Kralupi, MZ Lisičići. PRESS VIPK-a Konjic, 08.04.2013.

02.04.2013.

ZUKIN MURAL JE SAČUVAN: POČETAK ZAJEDNIČKE AKCIJE PODRŠKE PROGLAŠENJU MURALA NACIONALNIM SPOMENIKOM

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH pokrenula je proceduru prikupljanja dokumentacije i informacija o muralu Zuke Džumhura u Konjicu i u vezi s tim ovih dana uputila je pismo općini Konjic, NVO “Volonteri i prijatelji Konjica” i vlasniku objekta bivšeg hotela “Igman”, kasnije poznate “Pivnice”, na čijem jednom zidu je, u rodnom gradu, Zulfikar Zuko Džumhur naslikao mural. Zgradu sagrađenu 1953. godine kupila je firma “Babić” iz Jablanice i uz sve potrebne dozvole, na tom mjestu gradi stambeno-poslovni objekat, ali zid sa muralom nije srušen i za sada je zaštićen zahvaljujući razumijevanju vlasnika koji je prihvatio građansku inicijativu za zaštitu murala. Općina Konjic 16.4 2012. nadležnoj Komisiji BiH podnijela je aplikaciju za proglašenje murala nacionalnim spomenikom. Dok vlasnik objekta priprema odgovor Komisiji, članovi NVO “Volonteri i prijatelji Konjica”, članovi Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i općina Konjic, uz pomoć građana i posebno magistra restauracije Sanjina Lugića, vode aktivnosti na prikupljanju dokumentacije i informacija o muralu. Tim povodom, 31. marta održan je radno-konsultativni sastanak rukovodstva Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa na čelu sa predsjednikom Dženanom Kovačićem i delegacije Volontera i prijatelja Konjica, koje su predvodili Adis Muhibić i Azemina Baljeta. Pored navedenih bili su prisutni i Emil Bakoš, Šerif Korić, Elvira Ćosić, Mirsad Čukle i Jasmina Korić. Ostali članovi tima Dino Kassalo i Dragan Agić su iz objektivnih razloga bili odsutni. Osnovni zaključak sastanka jeste, da je mural trenutno sačuvan i da se nastavlja zajednička akcija podrške proglašenju murala nacionalnim spomenikom. "Svjesni važnosti i potrebe da kao građani učestvujemo u aktivnostima korisnim i značajnim za grad Konjic, i dalje nam je želja da podržimo i pomognemo aktivnosti općine Konjic u ovom plemenitom cilju, a to je da se spašeni mural, ovo vrijedno umjetničko djelo neprevaziđenog Zuke proglasi nacionalnim spomenikom. Historija ne počinje od nas niti s nama završava“, kazao je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a. Konjičani podržavaju zaštitu murala u sali bivšeg hotela “Igman” i bivše popularne “Pivnice” u kojoj su decenijama nastupale sve konjičke i mnoge jugoslovenske muzičke grupe i pjevači, održavane maturske, zabavne i disko večeri, zatim susreti brigadira i mladih samoupravljača Jugoslavije, kao I druge svečanosti, taj mural je jednostavno dio historije grada i treba ga sačuvati, kažu građani. FENA/PRESS VIPK Konjic, 01.04.2013.

02.04.2013.

USPJEŠNA SARADNJA METAMORFOZE I VIPK: Održan seminar „Pisanje projektnih prijedloga“

Tokom vikenda, odnosno 30.-31. marta u organizaciji Udruženja „Metamorfoza“ Sarajevo, Vedran Kuljanin i Endi Omeragić vrijedni aktivisti Volontera i prijatelja Konjica bili su učesnici prve trening radionice na temu "Pisanje projektnih prijedloga". Saša Jovljević i Tarik Jažić, članovi Udruženja "Metamorfoza" bili su uspješni predavači i organizatori događaja. PRESS VIPK-a Konjic, 31.03.2013.

29.03.2013.

IMA NADE ZA ZUKIN MURAL: HITNO PRIKUPIMO DOKAZE O VRIJEDNOSTI DOBRA!

Obavještavamo sve građane Konjica, a posebno naše drage Konjičane diljem svijeta i istinske poštovaoce Zukine misli i djela, da je potrebno prikupiti dokaze, dokumentaciju, fotografije o aktivnostima koje su se vodile, koje svjedoče o postojanju murala i sve raspoložive informacije, eventualne posebne napomene, sugestije i stav u vidu podrške u vezi sa proglašenjem nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine dobra – ZUKIN MURAL U PIVNICI. To od nas, inicijatora spašavanja murala, općine Konjic i sadašnjeg vlasnika dobra Amila Babića traži Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da će općina Konjic, odnosno resorna služba učiniti sve što je u njihovoj moći, pa i više kako bi uspješno odgovorili ovom zadatku. Ukoliko dobro bude proglašeno nacionalnim spomenikom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restaruaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika. Molimo sve dobre ljude da se potrude i pročešljaju svoju arhivu, otvore fioke, raspitaju se kod prijatelja i prošire informaciju o ovoj inicijativi i zadataku koji je pred svima nama. Samo udruženi u ovom plemenitom poduhvatu možemo se nadati uspjehu inicijative i biti ponosni na sebe, naš Konjic i našeg neponovljivog Zulfikara Zuku Džumhura. Dokaze, materijale, fotografije, sugestije i sl. šaljite na email adresu: adismuhibic@gmail.com ili putem pošte: Civilnih žrtava rata broj 3, 88400 Konjic. Rok za dostavljanje materijala je 10. april 2013. godine. PRESS VIPK-a Konjic, 29.03.2013. godine

26.03.2013.

KONJIC- SEMINAR O BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

DISKRIMINACIJA POČINJE OD OBDANIŠTA Diskriminacija je višestruko prisutna u bosanskohercegovačkom društvu, počev od upisa slijepog djeteta u školu i studenta na fakultet, do zapošljavanja pripravnika, diskriminacija je prisutna posebno po političkoj i nacionalnoj pripadnosti i prema osobama sa invaliditetom, istaknuto je na seminaru, kojeg su danas u Konjicu organizovali Equal Rights Trust iz Londona, Helsinški komitet za ljudska prava BiH i Centar informativno-pravne pomoći iz Zvornika. Rezultate određenih istraživanja o ovoj temi u BiH iznijeli su Muhamed Džemidžić, izvršni direktor i Živica Abadžić, generalni sekretar Helsinškog komiteta BiH, Milena Savić iz Centra informativno-pravne pomoći – Zvornik i Rebeka Kotlo, direktorica Centra za ljudska prava Mostar. "Najizraženija diskriminacija je prema osobama sa invaliditetom, što nije sistemski riješeno nego je uglavnom prepušteno nevladinim i međunarodnim organizacijama", rekla je Milena Obradović, sekretar Saveza paraplegičara Republike Srpske i članica Vijeća osoba sa invaliditetom BiH. Govoreći o iskustvima iz Čapljine, Vesna Korda – Vidić iznijela je podatak da na području ove općine ima 60 kućanstava gdje žive same stare osobe između 70 i 80 godina, koje pomaže jedino udruga „Agata“ sa minimalnim sredstvima. Projekat, Razvoj kapaciteta civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i nejednakosti u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija, završava se u junu ove godine, kada će se vlastima u BiH iznijeti zaključci i preporuke. Seminaru su prisustvovali predstavnici Vijeća mladih grada Mostara, Centra za ljudska prava Mostar, NVO TOPEER iz Doboja, „Viktorija 99“ iz Jajca, „Agata“ iz Čapljine, Centra za odgovornu demokratiju iz Rudog, „Eko-Jajce“ iz Jajca, LARA iz Bijeljine, SARA iz Srebrenice, MAJA iz Kravice-Bratunac, Saveza paraplegičara RS iz Banja Luke i predstavnici NVO Volonteri i prijatelji Konjica (Azemina Baljeta, Almedina Kurić, Mirsad Čukle i Vedran Kuljanin). FENA/Press VIPK-a Konjic, 25.03.2013

16.03.2013.

KONJIC: SEMINAR DRUŠTVENI MEDIJI I DRUŠTVENE MREŽE

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE iz Sarajeva uz podršku organizacije Volonteri i prijatelji Konjica danas su u hotelu Garden City u Konjicu započeli dvodnevni seminar i radionice o temi "Društveni mediji i društvene mreže".   Seminaru prisustvuje preko dvadeset novinara lokalnih medija iz Konjica, Jablanice i Mostara i predstavnika nevladinih organizacija koje imaju ili se pripremaju da otvore svoje web sajtove.    "Cilj seminara-treninga je usavršavanje znanja i vještina u primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija, kako bi nevladine organizacije i mediji bili osposobljeni za jači uticaj na vlasti koje bi trebale sistemski i kontinuirano da rješavaju goruća pitanja i probleme marginaliziranih i ranjivih grupa u Bosni i Hercegovini", rekao je Agenciji FENA Edin Vehabović, predstavnik Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.    Pored brojnih učesnika Volonteri i prijatelji Konjica delegirali su i svoje članove/ice Amira Buturovića, Mirsada Čukle, Adisa Muhibića i Vedrana Kuljanina, dok je Almedina Kurić, načelnica Odreda izviđača "Neretva" Konjic i članica VIPK-a također učesnica seminara. Tehničku podršku uspješnoj organizaciji seminara pružaju i projekt koordinatorice u Konjicu Azemina Baljeta i Sanela Muhibić, aktivistice VIPK-a.       FENA/PRESS VIPK Konjic, 15.03.2013. godine

10.03.2013.

MAJKA VOLONTERA ZLATANA DRENIĆA NAKON TEŠKE BOLESTI SINOĆ PREMINULA

Sinoć je majka našeg aktiviste Zlatana Drenića, Šušić (Fazlo) Edina, nakon teške i dugotrajne bolesti preminula u svom stanu.   Jučer su članovi/ice VIPK-a Azemina Baljeta, Almedina Kurić, Elvira Ćosić, Tessa Ahmed i Vedran Kuljanin boravili u stanu svog prijatelja i pružali mu riječi utjehe tokom posljednih trenutaka života njegove plemenite majke Dine.   Zlatan Drenić živio je sam sa majkom u naselju Kolonija. Tokom posjete VIPK-a prošle godine majka Dina za sina Zlatana kazala je samo riječi pohvale i istakla njegovu nesebičnu brigu za njene potrebe, ali i žalost zbog činjenice da je trenutno nezaposlen i da joj je teško što svom sinu nije u prilici da pomogne. Večeras će aktivisti/ce VIPK-a ponovo posjetiti Zlatana Drenića i pružiti mu podršku u ovom teškom trenutku.   Dženaza Šušić Edine će se klanjati sutra, nedjelja, 10.03.2013. godine u 15:30 sati poslije Ikindije-namaza ispred Repovačke džamije, a merhuma će se ukopati na haremu u Musalla u Konjicu.   PRESS VIPK-a Konjic, 09.03.2013.

08.03.2013.

SRETAN 8. MART DAN ŽENA :)

Svojoj supruzi Saneli, prijateljicama, radnim kolegicama, poznanicama, komšinicama, sugrađankama, a posebno članicama naše grupe Volonteri i prijatelji Konjica sretan 8. mart Dan žena! Da nam ostanete i dalje zdrave, lijepe i pametne! S velikim poštovanjem,   Adis Muhibić, glavni koordinator ViPK-a.

06.03.2013.

POZIV ZA IT TRENING U GARDEN CITY – VIRTUELNI I STVARNI AKTIVIZAM

Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija Cure iz Sarajeva zajedno sa organizacijom Volonteri i prijatelji Konjica organizuje 15. i 16. marta 2013. godine u Konjicu (hotel Garden City) IT-trening za organizacije civilnog društva i medije pod nazivom „Virtuelni i stvarni aktivizam“. Organizatori snose troškove smještaja, hrane i prijevoza. Treninzi će također biti organizovani i u Tuzli, Bihaću i Zenici. Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima s ciljem njihovog povezivanja i budućeg zajedničkog djelovanja na polju promocije i zaštite ljudskih prava. Učešćem na ovom treningu stičete mogućnost da aplicirate na male grantove do 1 000 EUR-a, i to kao zajedničke akcije nevladinih organizacija i medija. Aplicirati mogu organizacije civilnog društva i mediji u opštinama i gradovima koje gravitiraju prema Konjicu, uključujući Sarajevo i Mostar i to organizacije koje već imaju svoje web sajtove i žele da ih unaprijede, inoviraju i „ožive“. U tom kontekstu važno je da se za učešće na treningu prijave osobe koje ili već administriraju i uređuju sadržaje na web sajtovima svojih organizacija, ili se spremaju da taj posao preuzmu. To ne isključuje mogućnost da apliciraju i organizacije koje nemaju web sajtove, ali se, u tom slučaju, organizacije obavezuju da će nakon treninga, pokrenuti sopstvene sajtove. Kad je riječ o medijima, prednost će biti data lokalnim medijima, ali to ne isključuje mogućnost da na trening apliciraju i novinari/ke javnih servisa koji žele da unaprijede svoje profesionalne standarde i prošire djelokrug svog rada. Osnovni cilj jeste, unaprijediti znanja i vještine iz novih informaciono-komunikacionih tehnologija (web, društvene mreže, online alati...), kao i da se putem upotrebe novih medija i zajedničkih akcija nevladinih organizacija i medija, utiče na relevantne vlasti da sistemski i kontinuirano rješavaju goruća pitanja i probleme različitih marginalizovanih i ranjivih grupa u BiH. U prilogu se nalazi Poziv za IT trening, Prijavni upitnik, kao i Dnevni red treninga. Na trening je poželjno donijeti i laptop koji ima mogućnost konekcije. Popunjen Prijavni upitnik pošaljite najkasnije do srijede, 13.03.2013. godine na e-mail: azemina_ba@hotmail.com Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati koordinatoricu treninga u Konjicu: Azemina Baljeta (NGG CD Volonteri i prijatelji Konjica): e-mail azemina_ba@hotmail.com ili tel. 061-306-294. PRESS VIPK-a Konjic, 06.03.2013. godine

06.03.2013.

FOTO AKCIJA: SVAKI UOČENI PROBLEM ZAJEDNICE IMA RJEŠENJE

Građani Konjica mogu uspješno reagovati i ukazati na uočene probleme i opasnosti koje prijete u svakodnevnom životu. Primjer za to dolazi iz MZ Trešanica, gdje su aktivisti/ice VIPK-a koji žive na tom području reagovali i sredinom marta mjeseca prošle godine uputili dopis sa fotografijama Komisiji za partnerstvo s građanima općine Konjic. Zatražili su da se na potezu raskrsnice za ulicu IV Muslimanske brigade, riješi vrlo opasna situacija po djecu i odrasle, a to je uništena ograda ka rijeci Trešanici, gdje je svakog trenutka mogla da se dogodi nezgoda sa teškim posljedicama, odnosno da dijete da upadne u nadošlu rijeku. Nakon izvjesnog vremena ograda je sanirana o čemu zorno svjedoče i fotografije prije i poslije intervencije nadležnih službi. Poruka je građanima: reagujmo preventivno i zajednički sa nadležnim službama općine Konjic. PRESS VIPK Konjic, 06.03.2013.

05.03.2013.

DONACIJA GRAFOSKOPA ŠKOLI U RIBIĆIMA

Nevladina organizacija Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva nastavljajući uspješnu saradnju sa neformalnom grupom građana civilnog društva „Volonteri i prijatelji Konjica“ (VIPK), 21. februara donirala je u svrhu obavljanja redovnih radnih dužnosti učenika i nastavnika područnoj školi u Ribićima uređaj za prezentaciju (Grafoskop, model 3E, inv.br.192). Primopredaju donacije izvršili su 24. februara aktivisti VIPK-a Mustafa Kurtić i Husein Vođo, zajedno sa Osmanom Elezovićem, direktorom OŠ Čelebići. Podsjećamo javnost, da je u toku druga faza akcije „Pomozimo školi u Ribićima“, gdje se planira od prikupljenih novčanih sredstava i donacija mještana Ribića i šire završiti sanacija toaleta škole. Nakon što akcija bude okončana rezultati iste, zajedno sa kompletnim finansijskim izvještajem biti će prezentovani rukovodstvu „Volontera i prijatelja Konjica“, menadžmentu škole i javnosti o čemu je zadužena Radna grupa Ribići i koordinator akcije Husein Vođo. PRESS VIPK-a Konjic, 05.03.2013.

28.02.2013.

Čestitka ViPK-a za 1. mart Dan nezavisnosti BiH

U povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, historijskog datuma koji potvrđuje i svjedoči o viševjekovnom identitetu bosanskohercegovačke države, svim građanima općine Konjic i šire upućujemo iskrene čestitke. Domovino, Bosno i Hercegovinu sretan ti rođendan nezavisnosti! ZAMJENICA GLAVNOG KOORIDNATORA Elvira Ćosić s.r. GLAVNI KOORDINATOR Adis Muhibić, s.r.

25.02.2013.

ANKETA O STANJU I POLOŽAJU MLADIH NA PODRUČJU KONJICA

Podrška jačanju saradnje među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, razvoj demokratskih procedura i učešće građana u procesima odlučivanja, sprečavajući nove generacije da budu manipulisane raznim nacionalističkim politikama osnovni je cilj anketiranja mladih u okviru projekta “Mladi mogu izgraditi bolje društvo!” u nekoliko BiH gradova koje provodi Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla uz pomoć lokalnih omladinskih organizacija, članica Omladinske mreže BiH. U anketiranju o stanju i položaju 200 mladih na području Konjica metodom slučajnog odabira na ulici, javnim prostorima, obrazovnim i drugim institucijama učestvuju aktivisti/ce NGG CD “Volonteri i prijatelji Konjica”. “Ovim anketiranjem žele se dobiti informacije o situaciji u kojoj se nalaze mladi u našoj lokalnoj zajednici, kao i odnos lokalnih vlasti prema potrebama i problemima mladih. Važno je raditi na podizanju svijesti među mladim ljudima o borbi protiv šovinizma/rasizma kao i drugih predrasuda i razvijati pozitivnan stav prema važnim pitanjima koja se tiču stvaranju prepostavki za dugoročnu stabilnost u zemlji”, izjavila je Elvira Ćosić, zamjenica glavnog koordinatora VIPK-a i koordinatorica anketnog tima kojeg čine i Almedina Kurić, Vedran Kuljanin i Aldin Mujala. Za potrebe projekta organizator je odštampao 1600 upitnika, koji su distribuirani u 8 gradova u BiH. U RS-u 4 grada i u FBiH 4 grada. Jedan od uslova za anketu bio je i da su dvije opštine na prošlim lokalnim izborima imale promjenu vlasti, tj. da je izabrana nova politička opcija, a dvije opštine da nisu imale promjenu vladajuće strukture, tj. da je ostala ista politička opcija na vlasti. Anketiranje je anonimno, sprovodi se u periodu od 15. do 24. februara 2013. godine, a rezultate ankete, kao i ostale aktivnosti ovog projekta, u koje se možete i sami uključiti, možete pronaći na web portalu www.omladina-bih.net. PRESS VIPK-a Konjic, 22.02.2013.

25.02.2013.

MLADE ŽENE – AGENTICE POZITIVNIH PROMJENA

Azemina Baljeta, istaknuta aktivistica NGG CD „Volonteri i prijatelji Konjica“, jedna je od učesnica treninga o osnaživanju žena u okviru projekta Mlade žene - agentice pozitivnih promjena (Young Women- agents of positive change) koji provodi Fondacija CURE u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom (AŽC) iz Beograda (http://www.womenngo.org.rs), i CESI (Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje) iz Zagreba (http://cesi.hr). U periodu od 15.02-17.02.2013. godine na Ilidži održan je trening „Aktivizam na polju ženskih ljudskih prava“. U trodnevnom trajanju treninga govorile se o ženskim ljudskim pravima, feminističkom aktivizamu i o aktivizmu na polju ženskih ljudskih prava; nasilju nad ženama i o zakonskoj regulativi u prevenciji nasilja nad ženama; medijskom lobiranju i o tome kako napraviti medijsku kampanju. Cilje treninga bio je osnaživanje i upoznavanje mladih žena sa tematikom feminizma i aktivizma, na način da se u svojim zajednicama mogu aktivirati i organizovati akcije/kampanje na polju ženskih ljudskih prava. Na treningu je bilo ukupno 27 učesnica iz 16 bh. gradova: Bijeljine, Tuzle, Mostara, Goražda, Kladnja, Konjica, Novog Travnika, Bosanskog Petrovca, Visokog, Maoče, Brčkog, Kiseljaka, Doboja i Sarajeva. Trenerice/i: Berina Džemailović, Jadranka Milićević, Berina Meheljić i Ševko Bajić. Sljedeći folow-up trening planiran je krajem marta na kojem će učestvovati učesnice sa prvog treninga. Podršku implementaciji pruža organizacija UN WOMEN. ----------------- RADIONICA U MOSTARU: NACIONALNI PARKOVI I PLANINE MOGU BITI NAŠA PERSPEKTIVA U okviru kampanje podizanja svijesti o vrijednostima zaštićenih šumskih područja Federacije Bosne i Hercegovine, a koju provodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u Mostaru je 1. februara organizirana radionice o prirodnim bogatstvima u FBiH „Šta je za mene nacionalni park?“, čije su učesnice bile i mlade aktivistice VIPK-a Almedina Kurić i Tessa Ahmed. U radu je učestvovao i Amir Variščić iz Udruženja „Zeleni-Neretva“ iz Konjica, kao i predstavnici lokalnih zajednica s područja općina Konjic, Posušje i Mostar, te stručnjaci iz oblasti ekologije. Radionica je imala za cilj predstaviti prednosti nacionalnog parka za lokalno stanovništvo, te koji su mogući razlozi "za" i "protiv" zaštite određenog područja. U izjavi za novinare profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Ballian kazao je kako će na radionici biti riječi o tome čime BiH raspolaže kada su u pitanju zaštićena područja i nacionalni parkovi, te planinska područja, koja su, kako je kazao, jedan veoma vrijedan resurs kojim raspolaže BiH i koji predstavljaju bh. perspektivu jer se kroz razvoj turizma mogu ostvariti značajna sredstva. Međutim, kako je kazao profesor Ballian, ulaganje u zaštićena područja dugotrajan je proces, a kako bi se na kraju ostvarila dobit potrebna je pomoć države. Za primjer je naveo Tirol u Austriji, koji je bio najsiromašniji dio te zemlje, no koji je uz pomoć ulaganja sredstava države postao najprosperitetnija oblast. Na novinarsko pitanje koliko BiH prepoznaje vrijednosti zaštićenih područja, Ballian je kazao kako "moramo biti svjesni da smo mi jedna siromašna zemlja i da nemamo baš dovoljno novaca koliko bi se trebalo uložiti, ali postoji mogućnost da se kroz međunarodne fondove dođe do velikih sredstava", te kako se nada da će ova i slične kampanje probuditi svijest kod vlasti po ovome pitanju. Ballian je također istaknuo jaku nisku svijest lokalnog stanovništva kada su u pitanju zaštićena područja, ali i požare, koji svake godine progutaju stotine hektara šuma, a vegetaciji treba par stotina godina da se obnovi. Na današnjoj radionici sudionici su tijekom diskusije raspravljali o iskustvima vezanim za stanje na području Prenj - Čvrsnica - Čabulja - Vran, te na koji način je moguće smanjiti utjecaj prirodnih katastrofa i pravovremeno unaprijediti zaštitu protiv njih. PRESS - FONDACIJA CURE/BLJESAK.INFO/VIPK Konjic, 22.01.2013.

19.02.2013.

VRIJEDNOST LJUDSKOG ŽIVOTA NEMA CIJENU

Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila 15. februara u naselju Luka na regionalnom putu Konjic-Lisičići u kojoj je poginuo naš sugrađanin i dobri komšija Marijan Pandža (71) iz Konjica, a imajući u vidu da je mjesto pogibije neposredna blizina uništenog „ležećeg policajca“ sa velikom tugom aktivisti/ce NGG CD VIPK ponovo su se obratili Komisiji za partnerstvo s građanima općine Konjic.   U svom dopisu, podsjetili su da nisu imali razumjevanje na apele i dopise upućene po ovom pitanju i smatraju da je „Strategija partnerstva s građanima općine Konjic“ doživjela krah.   „Savjet načelnika općine Konjic je na sjednici održanoj 28.3.2012. godine donio odluku da općina Konjic neće pristupiti postavljanju novih „ležećih policajaca“. Mudro su se članovi Savjeta „posavjetovali“ i otkrili toplu vodu, da lokalna policija ima nadležnost i za kontrolu saobraćaja i da treba da obavlja svoje poslove. Mi vjerujemo, da lokalna policija čini sve u svojoj moći. Na osnovu dopisa PU Konjic znamo i da je došlo do umirenja saobraćaja nakon postavljanja horizontalnih prepreka i do manjeg broja saobraćajnih udesa. Te horizontalne prepreke su plaćene iz budžeta općine Konjic, a uništene su prilikom uklanjanja snijega u toku elementarne nesreće i krivci za uništavanje treba iste da nadoknade. Iskreno vjerujemo da nam je i dalje svima isti cilj – to je prije svega sigurnost i poboljšanje ambijenta življenja ugroženih građana Konjica“, izjavio je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a.   Prije 4 godine i od strane građana Konjica pokrenuta je građanska inicijativa „Via est Vita-Put je život“ i tada su prvi put u gradu Konjicu od strane nadležne službe postavljene horizontalne prepreke tzv. „ležeći policajci“, ne samo u naselju Luka, već i širom grada.   Na kraju dopisa Volonteri i prijatelji Konjica mole članove Komisije za partnerstvo s građanima općine Konjic da svojim dodatnim angažmanom zaustave crnu statistiku pogibije naših sugrađana od nesavjesnih vozača na način da dobronamjerno utiču i obrazlože apel građana Konjica „savjetnicima“, jer vrijednost ljudskog života nema cijenu.     PRESS VIPK-a 19.02.2013.

18.02.2013.

OPĆINA KONJIC OTRESLA PRAŠINU SA PREDMETA „BELMIN KOZIĆ“

Nakon četiri duge godine svijetlo na kraju tunela ukazalo se i teško oboljelom petnaestogodišnjem dječaku od cerebralne paralize Belminu Koziću (Dg. Paralysis cerebralis, tetraparesisspastica) i njegovoj majci Fatimi. U prostorijama Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu općine Konjic 12. februara održan je sastanak na kojem je predočen rezultat aktivnosti Radnog tima za Belmina Kozića (RT).   Pored dijela članova RT u radu sastanka učestvovali su Esad Omerović i Suada Borić, ispred Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu i Nedžad Ramić, komunalni inspektor općine Konjic. Osnovni zaključak sastanka bio je, da se ponovo pokrene procedura izgradnje lifta za Belmina Kozića. Nosilac aktivnosti je Upravitelj „Invest-group“ doo Konjic i nadležna služba općine Konjic, koja ponovo kreće u realizaciju i pribavljanje svih neophodnih saglasnosti i odobrenja. Akciju vodi općina Konjic, a koordinator je i dalje profesor Prve osnovne škole Konjic Muamer Lavić, dok će RT pratiti, izvještavati javnost i biti podrška konačnoj izgradnji lifta.   U proteklih desetak dana članovi RT-a obavili su niz konsultacija, razgovora i sastanaka sa brojnim pojedincima i organizacijama s ciljem razjašnjena nastale blokade u izgradnji lifta za dječaka kojem gotovo cijeli grad Konjic ustaje na noge u cilju zaštite njegovih prava.   Službeni stav nadležnih službi općine Konjic, koje imaju punomoć majke Fatime Kozić da vode ovaj projekat bio je „problem je u etažnim vlasnicima, kada se oni dogovore, mi radimo dalje“. Međutim, prikupljene informacije ukazuju na oprečno mišljenje i pogrešno tumačenje određenih zakonskih odredbi.   Vodeći se logičkim razmišljanjem, a imajući u vidu autorite nadležnih službi uključenih u projekat izgradnje lifta, Radni tim je obavio prve konsultacije sa advokatom Elvirom Grahom iz Konjica. Isti je kazao „da rješenja nisu išla po Zakonu o upravnom postupku i da velika većina etažnih vlasnika odlučuje, s tim da ako će nešto štetiti ne može se preglasati. Ukoliko nadležne službe ne budu radile svoj posao adresa je Federalna upravna inspekcija Sarajevo i gospodin Omer Tabak“.   Upravitelj „Invest-group“ doo Konjic odmah se maksimalno stavio na raspolaganje i pokrenuo je kontakte sa nadležnim službama u Mostaru, kao drugostepenom organu, te odlučio izvršiti uočene ispravke u ranije datoj saglasnosti o kojima je prvi put upoznat od strane Radnog tima.   Uporedo su vođeni i razgovori sa članom porodice koja se izričito protivi izgradnji, ali isti nisu urodili plodom, jer je Radni tim doživio svojevrsnu ucjenu. Naime, kako bi se dobio potpis postavljen je uslov, da se iz projekta "izbaci“ pristup kroz park. Na sastanku kućnog savjeta zgrade u kojoj Belmin stanuje, 11. februara etažnom vlasniku Asimu Hebiboviću, jasno je kazano da balkon koji je porodica Hebibović izgradila ne posjeduje urednu dokumentaciju i da je vrt ispred odlično odnjegovan od strane istih, ali da taj vrt nije privatno vlasništo porodice Hebibović, već je to javna površina u vlasništvu općine Konjic, što dokazuje i akt Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK, broj: UP-2-09-02-25-188-2/10 od 02.02.2011. godine. Nakon sastanka preko 60% etažnih vlasnika potpisalo je podršku peticije za izgradnju lifta i dr.   U telefonskim kontaktima sa Ljiljanom Krezić, kantonalnom inspektoricom iz Mostara i dipl.inž.građ. Muneverom Ivković, pomoćnicom ministra Kantonalnog ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK upoznati smo da su svi dobro upućeni u problem oko dječaka Belmina Kozića i da je kako je kazala: “Sramota šta općina Konjic radi tom dječaku!”, odnosno „sve je jasno napisano šta trebaju nadležne službe uraditi“.   Na insistiranje Muhibića da se pojasni odnos etažnih vlasnika inspektorica Krezić, citirala je odredbe Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada («Službene novine HNK», broj: 01/06). Jednostavno kazano, etažni vlasnici „vertikale“ koji imaju doticaja sa budućim liftom moraju biti 100% saglasni s tim. Ovdje imamo takvu situaciju, jer su etažni vlasnici „vertikale“ Macić Šefika, Ćohković Abid i Fišić Vesna – saglasni i potpisima potvrdili. Situacija je u stambenoj zgradi Varda 30, trenutno ovakva:   -          717 m2 ukupna površina svih stanova (dokaz spisak etažnih vlasnika) -          10 etažnih vlasnika sa površinom od 477 m2 se izjasnilo potpisima podrške za izgradnju lifta (dokazi: peticija podrške od 11.02.2013. godine, foto-zapisnik sa sastanka etažnih vlasnika) -          4 etažna vlasnika trenutno imaju nejasan stav sa površinom od 194 m2 (inostranstvo, bolest, prodaja stana i dr.) -          1 etažni vlasnik je izričito protiv sa površinom od 46 m2.     „Nakon preduzetih aktivnosti i prikupljenih povratnih infromacija može se zaključiti, da je u potpunosti ispoštovan član 29. i član 30. Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada («Službene novine HNK», broj: 01/06). Ova saglasnost bila je i u ranijem periodu s tim što je tada bila daleko veća i na isti način mogla je biti riješena ova situacija. Koristim priliku da se zahvalim sekretaru OŠ Seonica, Sejadu Hakaloviću, inače vijećniku u OV Konjic na novčanoj donaciji od 50 KM, koja je proslijeđena majci Belmina Kozića i istaknem izvinjenje vijećnika Miralema Džine, koji se nije mogao odazvati prvom sastanku zbog bolesti člana porodice. Posebno ističem pohvalu pomoćnika načelnika Esada Omerovića upućenu VIPK za uključenje u ovu akciju i sugestiju istog da ostanemo do kraja u ovom dijelu priče oko izgradnje lifta, što ćemo i uraditi, ali ne i na način da budemo poštari između birokratskih zavrzlama na relaciji Mostar-Konjic“, kazao je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a.   Podsjećamo, Radni tim za Belmina Kozića formiran je u skladu sa zaključkom sastanka od 29.01.2013. godine kojeg su inicirali aktivisti/kinje neformalne grupe građana civilnog društva „Volonteri i prijatelji Konjica“ na osnovu pisma porodice Kozić upućenog 19. januara ove godine.   Reprezentativni sastav koji daje nadu uspješnom kraju ove priče pored Muamera Lavića, koordinatora i razrednik Belmina Kozića čine i Zorica Šilić, predsjednica Udruženje URDOPP „I“; Azemina Baljeta, NGG CD VIPK; Adis Muhibić, NGG CD VIPK; Mustafa Kurtić, NGG CD VIPK; Sead Košpo, RVI, „Zlatni ljiljan“; Bajro Idrizović, Upravitelj „Invest-group“ doo Konjic; Emir Hadžajlija, predsjednik MZ Novo Naselje; Džemil Điver, predstavnik mjesnog područja Varda; Ibrahim Šabanović, Kućni savjet Varda 30; Abid Ćohković, Kućni savjet Varda 30 i Braća Sejid i Omer Košpo, predstavnici porodice Kozić.     PRESS VIPK-a Konjic, 17.02.2013.

15.02.2013.

PLES NA KONJIČKOM TRGU DRŽAVNOSTI

Aktivnostima širom svijeta danas u 14 sati priključili su se Konjičani i Konjičanke, koji su plesom na Trgu državnosti “Alija Izetbegović” dali svoj doprinos globalnoj kampanji protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama, koja se pod nazivom "Jedna milijarda ustaje" simultano odvijala u 200 zemalja svijeta.   “Akcija u Konjicu je uspješno završena i mi smo vrlo zadovoljni. Veći broj građana  prepoznao je važnost događaja i svojim prisustvom dao je podršku kampanji. Nasilje nad ženama je globalni problem, kao i siromaštvo ili naprimjer borba protiv HIV/AIDS-e, jer nasilje nad ženama se ne dešava negdje tamo i negdje nekome. Dešava se i u našem komšiluku i u našoj lokalnoj zajednici i to je problem oko kojeg svi trebamo ustati. Performans je trajao oko dvadeset minuta, bilo je jako zabavno i priključili su nam se čak i građani koji nisu znali da plešu. Oslobodili su se i time su pokazali da se, kao što se slobodno pleše treba da i slobodno živi”, izjavila je za FENA-u koordinatorica akcije u Konjicu, Azemina Baljeta, članica NGG CD “Volonteri i prijatelji Konjica”.   Voditelji i treneri plesa Sead Potur i Miranda Zvonić okupili su veću grupu plesača koju su pripremili za ovaj događaj. Pored koordinatorice akcije svoje plesne vještine demonstrirali su i Almedina Kurić, Endy Omeragić, Elvira Ćosić, Armin Ćosić, Vedran Kuljanin i Maida Alić.   Ovim se i Konjic priključio grupi od 37 bosanskohercegovačka grada, u kojima je kao dio globalne kampanje učestovalo 173 organizacija i institucija.  Dio globalne kampanje "Milijarda ustaje protiv nasilja", osim Sarajeva i Konjica su i gradovi Mostar, Banja Luka, Travnik, Turbe, Brčko, Visoko, Doboj, Tuzla, Zenica, Jablanica, Prijedor i dr.   I ovom akcijom podrške borbi protiv nasilja nad ženama zajedno sa svojim sugrađanima Volonteri i prijatelji Konjica pokazali su da žele i mogu svojom kreativnom i mladalačkom snagom biti dio svijeta.   Koristimo priliku da se najljepše zahvalimo prijateljima naše grupe: NVO "Centar za prava djeteta" Konjic, Odred izviđača "Neretva" Konjic, Caffe pizzeria "BAR" Konjic, PU Konjic i Radio Konjic.   PRESS VIPK-a Konjic, 14.02.2013.  

13.02.2013.

KONJIC USTAJE! Globalna akcija „1 milijarda ustaje“

130 organizacija i institucija iz BiH prijavilo je svoje aktivnosti u 34 mjesta i grada u okviru realizacije kampanje “1 milijarda ustaje” – globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama.   U sklopu ove kampanje, 14. februara 2013. godine u 14 sati aktivisti i aktivistkinje, građani i građanke Konjica će se na Trgu državnosti A. Izetbegović pridružiti aktivistima/icama širom svijeta u kampanji "JEDNA MILIJARDA USTAJE“.   U BIH će se protestno plesati u Mostaru, Banja Luci, Travniku, Turbetu, Brčkom, Visokom, Doboju, Tuzli, Zenici, Jablanici, Prijedoru, Konjicu..itd.   Ovaj događaj je pokrenut kao poziv na akciju i odgovor na užasavajuću statistiku po kojoj je jedna od tri žene tokom svog života prebijena ili silovana. Kako ukupna populacija planete Zemlje iznosi oko 7 milijardi ljudi, procjenjuje se da čak JEDNA MILIJARDA ŽENA, DJEVOJAKA I DJEVOJČICA trpi nasilje.   Osnovni podaci akcije u Konjicu:    Centralna aktivnost događaja: jeste ples parova i prisutnih građana Konjica uz pjesme sa CD muzičke linije.  Voditelji i treneri plesa su Sead Potur i Miranda Zvonić. Odjeća: preporuka organizatora jeste odjeća u bojama (crvena, narandžasta i roze) Vremenski tog događaja: 13,45 do 14,30 sati. Koordinatorica akcije: Azemina Baljeta.   Jedna milijarda ustaje je početak novog svijeta i nove energije. Ovo nije kraj naše borbe, nego njezino snaženje. 14.02.2013. plesat ćemo u solidarnosti sa svima onima koji/e preživljavaju nasilje.   Pozivamo Vas, da se i Vi uključite u kampanju „Milijarda ustaje“ i svaki dan u godini radite na sprječavanju i zaustavljanju nasilja.   Upravo na Dan zaljubljenih, u četvrtak 14. februara u 14.00 sati dođi, uključi se, pokreni se, prati.. i, daj svoju podršku borbi protiv nasilja nad ženama…   Budite i Vi dio te milijarde! KONJIC IS RISING!     PRESS VIPK-a Konjic, 13.02.2013.  

11.02.2013.

ČESTITKA AZEMINI BALJETA, NOVOJ DIPLOMANTICI FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO

U prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu jutros je uspješnom odbranom diplomskog rada na temu „Primjena koncepta sljedivosti u poštanskom saobraćaju“ Azemina Baljeta, dugogodišnja aktivistica neformalne grupe građana „Volonteri i prijatelji Konjica“ (VIPK) postala ponosna vlasnica diplome.   Po završetku Opšte gimnazije u Konjicu postala je redovna studentica na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, odsjek Komunikacije, smijer Poštanske tehnologije. Ona je istaknuta predstavnica civilnog društva iz Konjica i jedna od najomiljenijih članica grupe. Svojim trudom i zalaganjem sigurno može biti uzor mnogima. Aktivna je članica odbora Omladinske banke Konjic, Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla" i učesnica programa "mentoRING" kojeg organizuje grupa Najmoćnije žene Bosne i Hercegovine. Za svoj rad više puta je nagrađivana i pohvaljivana.   Vrlo smo obradovani uspjehom naše članice, jer znamo da diploma akademske građanke predstavlja krunu jednog životnog razdoblja i svjedoči o zalaganju i sposobnosti, kao dokaz na putu vlastite afirmacije. Jednu od najsnažnijih poluga VIPK-a predstavlja činjenica da u svom sastavu ima oko 60% fakultetski visokoobrazovanih mladih ljudi koji stvaraju djela i rezultate za ponos svim građanima Konjica.   Pored roditelja i porodice, te najbližih prijatelja, iskrene čestitke uputili su i članovi delegacije VIPK-a Elvira Ćosić, Vedran Kuljanin, Maida Alić, Zoran Hadžiosmanović i Endy Omeragić, koje je predvodio glavni koordinator Adis Muhibić.   PRESS VIPK-a Sarajevo, 11.02.2013.

06.02.2013.

VIPK: VISOKA ŠKOLA ZA TURIZAM I MENADŽMENT PODIŽE KVALITET ŽIVOTA U KONJICU

Na inicijativu NGG CD Volonteri i prijatelji Konjica (VIPK) sinoć je upriličen susret sa uvaženim rukovodstvom Visoke škole za turizam i menadžment dekanesom doc. dr. Marijanom Šećibović i prof.dr. Refikom Šećibovićem, idejnim tvorcem i utemeljiteljem škole, kojima su i aktivisti VIPK-a poželjeli dobrodošlicu u grad i puno sreće u plemenitoj i vrijednoj misiji – u edukaciji mladosti Konjica.   U obostranom dvosatnom razgovoru aktivisti VIPK-a upoznati su sa načinom i metodama rada ove visokoškolske institucije koja je pod sloganom „Kreiramo vrijednosti, radimo najbolje“ u oktobru prošle godine počela sa radom. Ovo je prva visokoškolska institucija na području naše općine i svojim studentima nudi prvi ciklus studija sa smjerovima Menadžment u turizmu, Geoturizam i Menadžment informacionih tehnologija. Studiji se izvodi prema Bolonjskom sistemu i traje tri ili četiri godine u zavisnosti od odabranog smjera. Značajno je spomenuti da je ovo prvi i jedini studij geoturizma u Jugostičnoj Evropi. Škola je osmišljena prvenstveno sa ciljem da studentima omogući sticanje znanja i vještina koja su neophodna kako za tržište rada tako i za ulazak u više cikluse studija.   „Podržavamo stvaranje novih vrijednosti i smatramo da Visoka škola za turizam i menadžment zasigurno podiže kvalitet života u našem gradu. Konjic ima potrebu za visokoobrazovnim stanovništvom, za stručnim kadrovima koji mogu doprinijeti i razvoju samog grada, kao i šire okoline. Mi smo profesorima iznijeli par svojih ideja i prijedloga koji su usmjereni u pravcu jačanja i kulturnog identiteta grada, te zanimljiva razmišljanja mladih ljudi o današnjem stanju u zajednici i odgovornosti koju moraju i oni preuzeti kako bi se mnoge stvari u našem gradu unaprijedile, poboljšale i zaštitile“, izjavio je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a.   Profesori su zahvalili na srdačnoj dobrodošlici i pohvalili dosadašnji rad i angažman VIPK-a, posebno oko zaštite ugroženih prava dječaka sa cerebralnom paralizom Belmina Kozića. Istakli su važnost umrežavanja mladih ljudi, posebno regionalnog karaktera. Najavili su skoro otvaranje studentskog Turističkog info punkta i brojne edukativne sadržaje iz programa formalnog i neformalnog obrazovanja. Pored dogovora o uzvratnoj posjeti razmatrane su i određene zajedničke inicijative čiju glavni nosioci aktivnosti mogu biti samo mladi ljudi Konjica.   U radu sastanka svojim diskusijama i razmišljanjima pomogli su i Azemina Baljeta, Almedina Kurić, Vedran Kuljanin, Mustafa i Samira Kurtić i Zuhra Omerović, aktivisti/ce VIPK-a.   PRESS VIPK-a Konjic, 06.02.2013.  

06.02.2013.

POČEO SA RADOM RADNI TIM ZA BELMINA KOZIĆA

Večeras je održan prvi sastanak Radnog tima pod vodstvom Muamera Lavića, prof. I OŠ Konjic i razrednika dječaka Belmina Kozića. Udruženje URDOPP „I“ predstavljala je predsjednica, Zorica Šilić.   Pored imenovanih sastanku su se odazvali i aktivisti/ce VIPK-a Azemina Baljeta, Elvira Ćosić, Vedran Kuljanin, Mustafa Kurtić i Adis Muhibić. Predstavnik RVI općine Konjic Sead Košpo nije bio prisutan.   Nakon analize sadržaja i zaključaka sa radno-konsultativnog sastanka održanog u utorak, 29.01.2013. godine donesene su određene smjernice u daljem radu. Radni tim početkom sedmice pokreće šire konsultacije i proces medijacije i to prije svega sa advokatom, stambenim Upraviteljem, etažnim vlasnicima zgrade gdje Belmin živi, nadležnim komunalnim inspektorom Nedžadom Ramićem i nadležnom općinskom službom kojom rukovodi Esad Omerović.   Nastavljamo pružati podršku dječaku u ostvarivanju njegovih prava. Pored podrške Radio Konjica (ttp://www.youtube.com/watch?v=iXrg057DcHU&feature=youtu.be), u toku sedmice očekuje se i dolazak ekipe FACE TV koja će uraditi prilog o dječaku i njegovim patnjama o kojima još uvijek nema sluha onih koji bi mogli pomoći.   PRESS VIPK-a Konjic, 02.02.2012. godine

30.01.2013.

KOMUNALNI INSPEKTOR RAMIĆ: DA SAM POZVAN DOŠAO BIH!

Povodom informacije da komunalni inspektor općine Konjic, Nedžad Ramić nije htio doći na sastanak sazvan povodom rješavanja dugogodišnjeg problema dječaka Belmina Kozića koji je održan sinoć u Oazi, isti se telefonskim putem danas obratio glavnom koordinatoru VIPK Adisu Muhibiću s ciljem da se uradi demant te informacije. Naime, kako je obaviješten od strane dobronamjernog sugrađanina, jednog od učesnika sinoćnjeg sastanka dobio je niz negativnih kritika i komentara zbog svog nedolaska i time demonstriranog nedogovornog ponašanja. Želi da jasno kaže, da pisana i protokolisana poziv upućena Šeherzadi Alić, pomoćnici načelnika općine Konjic službe za opštu upravu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove općine Konjic njemu nikada nije stigla, niti je on bio upoznat sa istim. Izražava svoju spremnost da pomogne u rješavanju problema dječaka Belmina i stavlja se na raspolaganje novoformiranom radnom timu koji će nastaviti voditi aktivnosti za dječaka i riješiti njegove dugogodišnje probleme. Zahvaljujemo gosp. Ramiću na korektnosti i odlučno demantujemo da je neko javno prozivao istog, izuzev evidentiranja njegovog odsustva. PRESS TIM VIPK-a Konjic, 30.01.2013.

30.01.2013.

GRAĐANI KONJICA I ZLATNI LJILJAN DIŽU GLAS ZA BELMINA!

Sinoć, 29. januara, NVO Volonteri i prijatelji Konjica organizovali su sastanak predstavnika desetak odgovornih institucija koje trebaju pomoći da 15-godišnji Belmin Kozić, koji boluje od cerebralne paralize, dobije lift do stana, kako bi s invalidskim kolicima mogao lakše izlaziti u školu i u dvorište. Samohrana majka Fatima Kozić sa Belminom stanuje na trećem spratu zgrade u naselju Varda u kojoj dva od ukupno petnaest stanara nisu dali saglasnost za izgradnju lifta, što je uslov za dobijanje odgovarajućih dozvola od nadležnog općinskog organa. Općinska Služba za urbanizam, prostorno uređenje i građenje dva puta izdala je urbanističku saglasnost za ugradnju lifta, ali nadležna služba HN kantona poništila je ova rješenja. Prva osnovna škola, čiji je Belmin učenik, 2009. godine organizovala je humanitarni koncert na kojem su prikupljena sredstava za lift, ali zbog nedorečenih zakona, birokratskih procedura i nerazumnih sustanara, Fatima svog sina i dalje svakodnevno mora da nosi do ulice. „Preko dvije godine problem je stajao u mjestu, a njegovo rješavanje pokrenuli su i preuzeli članovi NVO Volonteri i prijatelji Konjica kojima su se priključili aktivisti Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „i“ Konjic (URDOPPI) i Udruženje ratnih vojnih invalida općine Konjic (RVI). Za njegova prava kao djeteta sa invaliditetom do sada nije bilo sluha, ali vjerujemo da ćemo naći rješenje za njega“, izjavila je Azemina Baljeta, aktivistica Volontera i prijatelja Konjica. U cilju rješavanja problema na čelu sa dječakom Belminom Kozićem i njegovom majkom Fatimom odazvali su se gotovo svi članovi porodice Kozić, a iz Mostara je stigao i njegov amidža, Muharem Kozić, prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mostaru. Oko 30 građana Konjica, a među njima i Sead Košpo, prekaljeni borac, zlatni ljiljan Armije RBIH istakli su svoju bezrezervnu podršku dječaku. Prema riječima Esada Omerovića, pomoćnika načelnika Općina Konjic, nadležna služba koja ima pisanu punomoć majke Fatime nastavlja dalji rad na projektu izgradnje lifta nakon dobijanja saglasnosti stanara zgrade. Novoformirana radna grupa u sastavu: Muamer Lavić i Zorica Šilić (URDOPPI), Azemina Baljeta i Mustafa Kurtić (NGG CD VIPK) i Sead Košpo (RVI) ima zadatak da ostvari usku saradnju sa nadležnim službama općine Konjic u iznalaženju rješenja ovog problema, te nastavi proces medijacije sa stanarima zgrade i kroz javnu kampanju i medijsku podršku zaštiti prava dječaka Belmina Kozića. Da ideja humanosti i solidarnosti predstavlja univerzalnu vrijednost i među predstavnicima političkih partija OV Konjic svjedoči i vijećnica SDP Konjic, Amira Temin i Ilvana Bakoš, predstavnica FOŽ SBB Konjic. Ove dvije dame spasile su obraz svih ostalih političkih partija koje se nisu udostojile da odgovore na apel i poziv porodice Kozić. Preciznosti radi, iako uredno uručeni pozivi vijećnicima političkih partija SDA, SZBIH, NSRZB, SDU..,odgovora od istih nije bilo. I dalje poručujemo tvrdim ušima lokalne vlasti: Kada čuješ da je neko suočen sa problemom i misliš da te se ne tiče, sjeti se kad je jedan od nas ugrožen svi smo u opasnosti. Moramo paziti jedni na druge, pružiti ruku i osmijeh, i ponekad napraviti dodatni trud da ohrabrimo nekog od nas, i na taj način pokrenemo pozitivne promjene za sve nas. Pored gore navedenih sastanku su bili prisutni: Adis Muhibić, Vedran Kuljanin, Amir Buturović, Aldin Mujala, Sadik junuzović, Sanela Muhibić, Zuhra Omerović, Almedina Kurić, Husein Vođo, Šerif Korić (VIPK); Mirsad Čukle (FENA); Mirsada Ćosić (Radio Konjic); Džemal Bahtijar, Alija Čukle, Sejid Košpo, Ermin Mustafić, Omer Košpo. PRESS VIPK-a Konjic, 30.01.2013.

20.01.2013.

BELMIN KOZIĆ ZASLUŽUJE SVOJA PRAVA!

Odgovarajući na apel samohrane majke Fatime Kozić i njene braće Sejida i Omera Košpe, danas su predstavnici Udruženja građana (u osnivanju) „Volonteri i prijatelji Konjica“ Azemina Baljeta i Adis Muhibić organizovali zajednički sastanak i obilazak lokacije gdje je još prije tri godine bila planirana izgradnja vanjskog lifta za osobe sa invaliditetom, njenog sina Belmina Kozića (1998.) koji boluje od cerebralne paralize. (Dg. Paralysis cerebralis, tetraparesisspastica). U aprilu mjesecu 2009. godine u humanitarnoj akciji „Otvori srce grade, pomozi malom Belminu“ koju je organizovala JU Prva osnovna škola Konjic uz partnere (Udruženja roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „i“ Vijeća mladih, BZ Preporod i HKD Napredak iz Konjica i Katoličkog školskog centra Zenica) prikupljena su određena novčana sredstva za izgradnju lifta koji nikada nije profunkcionisao. Zbog nevjerovatnog birokratskog vrzinog kola, nesposobnosti nadležne općinske Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu kojoj nadležno Kantonalno ministarstvo građenja i prostornog uređenja iz Mostara već dva puta poništava izdate urbanističke saglasnosti, jer su nejasno i nepotpuno utvrđeni urbanističko-tehnički i ostali uslovi za zahtjevano građenje majka Fatima i dalje je prinuđena nositi svoje dijete na leđima do stana (četvrti sprat) u kojem živi u naselju Varda. „Iz razgovora sa porodicom osjeti se ogorčenost ovakvom situacijom i postoje određene informacije o osobama koje su protivnici ove akcije, a isti imaju uticaj na lokalne strukture vlasti u Konjicu. U narednom periodu želimo razjasniti nejasnoće kojima se opterećuje ionako težak život ove porodice i pomoći im da se pronađe rješenje dugogodišnjeg problema uz podršku komšija i šire javnosti. Želimo da poručimo tvrdim ušima lokalne vlasti, da ćemo odlučno i beskompromisno stati u zaštitu prava naše djece, a posebno marginaliziranih sugrađana poput malene Hane Vođo, Belmina Kozića i mnogih drugih koji traže razumjevanje svih nas koji im na bilo koji način možemo pomoći i olakšati svakodnevni život,“ izjavio je Adis Muhibić, glavni koordinator VIPK-a. Otac dječaka Belmina, Lutvo Kozić radeći na planini Zec kao čuvar šuma nesretnim slučajem je 28. augusta 2002. godine izgubio život. Najveću pažnju i podršku dječaku i njegovoj porodicu pružaju aktivisti URDOPPi i profesor Muamer Lavić. PRESS VIPK-a Konjic, 19.01.2013.

17.01.2013.

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA REGISTRACIJU UDRUŽENJA GRAĐANA „VOLONTERI I PRIJATELJI KONJICA“

Na večeras održanoj XXIV sjednici ViPK-a donesena je jednoglasna odluka da se krene u proces pravne registracije udruženja i tim povodom formirana je radna grupa u sastavu: Adis Muhibić, Azemina Baljeta, Ivana Skočibušić, Mustafa Kurtić, Elvira Ćosić, Vedran Kuljanin, Almedina Kurić i Mirsad Čukle. Osnovni zadatak radne grupe je da prikupi i pripremi sve relevantne informacije neophodne za registraciju udruženja građana u skladu sa zakonom. Usvojen je jednoglasno prijedlog glavnog koordinatora VIPK-a Adisa Muhibića, da čelnu poziciju u udruženju vrši predstavnik/ca mladih Konjica. Definisanje organa upravljanja, kadrovske liste i datuma održavanja osnivačke skupštine je također zadatak rada ove grupe. Rok za izvršenje zadatka je 60 dana. PRESS VIPK-a Konjic, 16.01.2013

17.01.2013.

ODRŽANA 24. SJEDNICA VOLONTERA I PRIJATELJA KONJICA

Dvadesetčetvrta redovna sjednica članova neformalne grupe građana civilnog društva “Volonteri i prijatelji Konjica” održana je u Caffe CUP 2, 13. januara i njen nastavak je bio 16. januara 2013. godine i istoj je prisustvovalo 14, odnosno 12 članova grupe. Opravdano odsustvo najavili su Husein Vođo, Mirsad Čukle, Aldin Mujalo i Jasmina Korić. Nakon što je usvojen sažeti izvještaj sa prošle sjednice, finansijski izvještaj u vezi članarine podnijela je Elvira Ćosić, zamjenica glavnog koordinatora i blagajnica VIPK-a. Podsjetila je na obavezu odraslih i uposlenih članova grupe da izmiruju redovno dogovoreni iznos članarine od 2 KM mjesečno, dok mladi i nezaposleni članovi VIPK-a su oslobođeni od bilo kakvog plaćanja naknade. Izvještaj je prikazan tačno i transparentno, te je kao takav i usvojen jednoglasno. U Izvještaju o radu i aktivnostima VIPK za 2012. godinu glavni koordinator VIPK-a Adis Muhibić istakao je, da je rad bio izuzetno dinamičan i uspješan. Sam izvještaj koncipiran je u osam oblasti: plus i minus informacije, (44, 14) održane sjednice, službeni sastanci i posjete, (4, 9) novi članovi, (9) pohvale i zahvalnice upućene VIPK i članovima, (4, 15) humanitarne akcije i volonterske akcije, (3, 3) podrška radionicama, akcijama drugih organizacija i pisma podrške, (3, 5, 2) obilježavanje i posjeta kulturnih događaja, (8) edukacija i upućene javne čestitke povodom praznika u Bosni i Hercegovini, (8, 9) Glavni koordinator je u svom opširnom izlaganju još jednom podsjetio na set pozitivnih akcija kao što su: izgrađeni pristup za invalidska kolica djevojčici Hani Vođo u OŠ Čelebići, akcija spašavanja Murala Zuke Džumhura u Pivnici i kandidaturi za nacionalni spomenik BiH, velika medijska podrška (FACE TV, KLIX.BA, RTV Konjic..), donacija za područnu školu Ribići i porodicu Plavčić, petodnevna edukacija iz poljoprivrede predstavnice VIPK-a u Briselu, prihvaćanje predstavka VIPK-a od strane predsjedavajućeg OV Konjic i Komisije za predstavke i pritužbe OV Konjic na uočene nepravilnosti prilikom konstituisanja novog savjeta MZ Trešanica iz avgusta 2010. godine kao i obraćanje za govornicom OV Konjic, svečani prijem za delegaciju VIPK-a povodom 5. decembra Međunarodnog dana volontera kod novoizabranog predsjedavajućeg OV Konjic, Ivana Karlovića. Posebno je istakao uključenje novih devet članova VIPK-a i saradnju sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Federalne uprave policije. Indirektni doprinos radu OV Konjic iskazana je u dva slučaja: naš zahtjev za angažovanjem Komisija za pitanja mladih OV Konjic s ciljem vraćanja uzurpiranog dječijeg košarkaškog poligona u Trešanici, što je imalo za rezultat da se u budžetu općine Konjic za 2013. godinu („Igrališta, parking, i režim saobraćaja u CŽR“) izdvoji 50.000 KM. Također, direktnom podrškom VIPK-a i konsultacijama sa mještanima Ribića iz MZ Čelebići usvojena je na OV Konjic budžetska stavka od 100.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju područne škole i dvorišta („Igralište i učionice OŠ Ribići i Idbar“). Naročito uspješnom sinergijom i liderskim vodstvom VIPK-a, Kriznog štaba za rješavanje problema grijanja i 600 građana Konjica, zbog lošeg odnosa prema korisnicima grijanja došlo je do smjene direktora preduzeća „Energetika“ Konjic. Posebno je pohvalio najbolje rezultate volonterskog rada za 14 najaktivnijih članova VIPK-a (Vedrana Kuljanina, Amira Buturovića, Elvire Ćosić, Mustafe Kurtića, Sanele Muhibić, Aldina Mujalo, Zuhre Omerović, Mirsada Čukle, Elvedine Alić, Azemine Baljeta, Tesse Ahmed, Almedine Kurić, Huseina Vođe, i Šerifa Korića), koji su nagrađeni brojnim zahvalnicama i pohvalama. Kao grupa VIPK su postali dobitnici tri zahvalnice i to od JU OŠ Čelebići, FOM SDP Konjic, Karate kluba Igman Konjic, a posebnu usmenu pohvalu iskazao je premijer Vlade FBIH i za podršku akciji „Građani nisu sami“. Na kraju svog izlaganja, bez obzira na jedan manji i beznačajni dio neugodnosti doživljene od strane internet-aktivista i provjerenih pojedinaca sklonih mešetarenju i gaženju osnovnih ljudskih prava, Muhibić se zahvalio svima na odlučnosti i istrajnosti u promicanju jednog novog pristupa u rješavanju malih i velikih problema običnog čovjeka i ostavljanju neizbrisivog pozitivnog traga rada i djelovanja civilnog društva u Konjicu, a posebno mladih ljudi okupljenih u grupu „Volonteri i prijatelji Konjica“. Izvještaj glavnog koordinatora usvojen je jednoglasno. U analizi Izvještaja o akciji „Paketići za sve-Konjic 2012“ dio informacija prezentovala je Tessa Ahmed, zamjenica koordinatora, a u nastavku sjednice koordinator akcije Vedran Kuljanin detaljno je obrazložio izvještaj. U diskusiji su analizirani pozitivni i negativni aspekti tokom trajanja akcije. Izvještaj je primljen k znanju, te je zaključeno da se isti dopuni i pripremi za narednu sjednicu na usvajanje. Zaduženi Vedran Kuljanin, Tessa Ahmed, Adis Muhibić i Azemina Baljeta. Kratke, ali vrlo pozitivne utiske sa akcije „Karneval dječijih osmjeha“ prezentovala je koordinatorica Elvedina Alić. I ovaj izvještaj imao je svoj tok diskusije sa otvorenom razmjenom mišljenja o pozitivnim i negativnim aspektima. Izvještaj je usvojen jednoglasno. Na sjednici su razmatrane i preostale tačke dnevnog reda. Azemina Baljeta, edukovana trenerica programa „Za aktivne zajednice“ fondacije Mozaik informisale je o toku događaj koji su predhodili u komunikaciji između pomenute organizacije i nadležne općinske službe što je imalo za rezultat negativan stav Kolegija načelnika općine Konjic kada je ova vrsta edukacije za mjesne zajednice u pitanju. Zaključeno je, da se sačini otvoreno pismo i uputi Kolegiju načelnika, Fondaciji Mozaik i o istom upozna šira javnost. Zaduženi Šerif Korić, Azemina Baljeta, Mirsad Čukle i Adis Muhibić. Prihvaćena je inicijativa Azemine Baljeta, da se VIPK priključe akciji „1 milijarda ustaje protiv nasilja“. O načinu angažmana i samoj akciji odlučiće se u skorom periodu. Donesena je i jednoglasna odluka da se krene u proces pravne registracije udruženja i tim povodom formirana je radna grupa u sastavu: Adis Muhibić, Azemina Baljeta, Ivana Skočibušić, Mustafa Kurtić, Elvira Ćosić, Vedran Kuljanin, Almedina Kurić i Mirsad Čukle. Osnovni zadatak radne grupe je da prikupi i pripremi sve relevantne informacije neophodne za registraciju udruženja građana u skladu sa zakonom. Usvojen je jednoglasno prijedlog glavnog koordinatora VIPK-a Adisa Muhibića, da čelnu poziciju u udruženju vrši predstavnik/ca mladih Konjica. Definisanje organa upravljanja, kadrovske liste i datuma održavanja osnivačke skupštine je također zadatak rada ove grupe. Rok za izvršenje zadatka je 60 dana. Pod tačkom razno razmatrane su informacije koje se odnose na: prijedlog lokacije održavanja sastanaka VIPK-a; akcije „Vratimo Zuku Konjicu“; sastanku sa predstavnicima menadžmenta Visoke škole za turizam i menadžment Konjic; rezultatu predstavke protiv nelegalnog konstituisanja MZ Trešanica; donacije školskih tabli; oštećenja na mostu u Trešanici, održani sastanak sa GSS Konjic; sedmicu volonterskog aktivizma; pisma Vesni Begtašević, predsjednici novoformiranog udruženja za zaštitu ljudskih prava „Pro Bono“; primjedbe u vezi rada Crvenog krsta općine Konjic, pokušaj vraćanja na posao Munevere Plavčić i inicijativa Merhameta Konjica za izgradnju kuće; neizvršenih obaveza Direkcije Bijenala; prigovora zbog nedavanja odgovora općinskog načelnika na pismenu predstavku građana Konjica na ponašanje službenika Ejuba Miljevića; inicijativnog odbora „Marš mira 2013“; problemu rasvjete u ulici Željeznicka; problemima dječaka Belmina Kozića u vezi izgradnje lifta u zgradi stanovanja i inicijative za organizaciju Akademije za građane. PRESS VIPK-a Konjic, 17.01.2013.

17.01.2013.

POZDRAVLJAMO AKCIJU MERHAMETA KONJIC

Akcija koju je pokrenuo Merhamet Konjic zaslužuje podršku i promociju. Firma "Gradac-trans" Konjic NIJE DONATOR crijepa već je u ovom konkretnom slučaju PRODAVAC. Donator crijepa je naša grupa VIPK, odnosno CPCD Sarajevo, koja je prije tri godine podigla općinu Konjic na noge, pokrenula akciju "Srcem za djecu Plavčić", prikupila hranu, odjeću, obuću, angažovala se vršeći pritisak na lokalnu vlast za dodjelu zemljišta ovoj porodici, pratila tender o kupovini .. itd. itd. Za nas niti jedna vrata nisu bila zatvorena. Svaku vrstu opstrukcije smo rješavali u hodu i uklanjali prepreke na tom putu. Došli smo i do kabineta Premijera Vlade FBIH u prošlom sazivu, do bivšeg reis-ul-uleme Mustafe ef. Cerića, na bajramskoj hutbi se govorilo o hrabroj majci Muneveri Plavčić..do predsjednika SBBBIH, niz je medijskih TV kuća koje se pratile i dalje prate njihov teški život, i da ne nabrajamo dalje. Pratimo dalji tok akcije...:) Press VIPK-a Konjic, 15.01.2013.

10.01.2013.

UVAŽENA PRIMJEDBA VIPK OD STRANE NADLEŽNE SLUŽBE OPĆINE KONJIC

Aktivisti neformalne grupa građana civilnog društva „Volonteri i prijatelji Konjica“ obratila su se dopisom VIPK-01/13 od 03.01.2013. godine Komisiji za partnerstvo sa građanima općine Konjic kojim su ukazali na oštećenja betonskih ploha na mostu prema Željezničkoj stanici, koja su predstavljali direktnu opasnost za pješake, naročito djecu. Pored VIPK-a o ovom problemu objavljene su fotografije na portalu www.mojkonjic.com i u Facebook grupi „Konjic naš grad“. Zatraženo je da se nadležni upoznaju o tome i da otklone uočeni problem. Pet dana kasnije, 9. januara 2013. godine građani su uočili da je opasnost otklonjena i pohvalili su odličan primjer zajedničke saradnje i brige za zajednicu. Osnovna poruka ovakvih blitz-akcija građanskog aktivizma jeste, da se nastavi istim tempom, i da se ukaže prije svega na lijepe i pozitivne stvari, a zatim da budemo svi malo kritični i reagujemo udruženo kako bi ovakav i slični primjeri imali svoj brz i uspješan epilog. PRESS VIPK-a Konjic, 09.01.2013.

01.01.2013.

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA ADISA MUHIBIĆA, GLAVNOG KOORDINATORA VOLONTERA I PRIJATELJA KONJICA

Glavni koordinator Volontera i prijatelja Konjica (VIPK) Adis Muhibić uputio je novogodišnju čestitku koju prenosimo u cijelosti: „Ogroman potencijal i značaj za lokalnu zajednicu u Konjicu i šire predstavljaju ljudi humanisti, koji su puni inspiracije i koji iz svake uspješne akcije bivaju sve više nadahnuti da ovaj svijet čine boljim u svakom pogledu. Konjički volonteri, ponosni su na pomoć i podršku koju pružaju bezuvjetno i beskompromisno za najugroženije sugrađane, jer ni jedan čin dobrote, bez obzira koliko je on malen, ne može propasti. I u ovoj godini naše pozitivne vibracije i domino efekat dobrih djela motivirale su široki krug građana i organizacija da čine promjene u svojim ulicama, kvartovima, mjesnim područjima. I u 2013. godini nadam se da ćete i dalje biti nadahnuti plemenitim emocijama i biti ljudi promotori boljeg načina života, jer trebamo biti stalno svjesni, kako je naša dužnost pomoći onima kojima je pomoć potrebna, ma u čemu se ona sastojala i ma koliko mala ili velika bila. Već šest uspješnih godina borimo se i borit ćemo se i dalje za ljepši Konjic i bolje međuljudske odnose svih ljudi našeg grada. Svojim sugrađanima, partnerima i prijateljima, za razumjevanje, podršku, i kvalitetnu saradnju u proteklom periodu u svoje lično ime i u ime ostalih članova organizacije Volonteri i prijatelji Konjica upućujem iskrenu zahvalnost i želim sretnu i uspješnu Novu 2013. godinu od srca", navodi se u čestitci. PRESS TEAM VIPK | 31.12.2012.

30.12.2012.

U KONJICU DANAS NOVOGODIŠNJI DAN DJEČIJE RADOSTI

Danas je lijepo bilo biti dijete u Konjicu, jer su prigodne novogodišnje sadržaje kakvi se obično organizuju u velikim gradovima mogli osjetiti i konjički mališani. NGG CD “Volonteri i prijatelji Konjica” u periodu od 10. do 27. decembra u saradnji sa udruženjem altruista “Dobro” iz Sarajeva proveli su akciju pod nazivom “Paketići za sve- Konjic 2012”, čiji je cilj prikupljanje novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno ugroženih porodica. U prijepodnevnim satima u Domu izviđača upriličena je prigodna svečanost na kojoj su mališanima preko 50 paketića uručili članovi VIPK-a prerušeni u likove iz crtića. Nakon ove aktivnosti, upriličili su još jednu, a to je “Karneval dječijih osmijeha”. Djeda Mraz i njegova klapa su prolazeći gradom dijelili slatkiše mališanima i svim građanima zaželjeli sretnu Novu godinu. “Bili smo prije svega u našoj bolnici, gdje su Djeda Mraz i Dina Balonica sa prijateljima poklonili paketiće djeci koja su zatečena u porodilištu i na liječenju. Paketići su uručeni i učenicima prvih razreda I i II osnovne škole. Volonteri Konjica uvest će praksu da tradicionalno organizuju dječiji karneval sa Djeda Mrazom, te će svakog decembra prikupljati sredstva, praviti i dijeliti novogodišnje paketiće”, rekao je koordinator akcije Vedran Kuljanin. Centralni skup mališana bio je na Trgu državnosti “Alija Izetbegović” gdje su učesnici karnevala djeci dijelili slatkiše i izveli performans u kojem su učestvovali razni likovi iz crtanih filmova. Djeca i odrasli Konjičani kažu da su bili oduševljeni, jer članovi “Volontera i prijatelja Konjica”, zajedno sa glumcima iz Amaterskog pozorišta “Neretva” i članovima Odreda izviđača “Neretva” uspjeli su djeci Konjica organizovati druženje i zabavu kakvu odavno nisu vidjeli. “Djeca danas uživaju, roditelji također. Naša želja je da vratimo djeci Konjica osmijeh na lice. Mi to možemo, mi to radimo i naša je poruka da se udružimo svi u tom činjenju dobrog djela. Neka dobro djelo svjedoči o svima nama. Hvala svima koji su uz akcije članova naše grupe i želimo im sretnu 2013. godinu i da se sve lijepe želje ispune djeci i odraslima našeg lijepoga grada Konjica”, izjavio je Adis Muhibić, glavni koordinator. Novogodišnje aktivnosti članova VIPK-a pomogli su firma “Telec-fida” vlasništvo Samira Bilanovića Ujeta iz Konjica, RTV Konjic i Policijska uprava Konjic. PRESS VIPK-a Konjic, 28.12.2012. godine

23.12.2012.

BOŽIĆNA ČESTITKA GLAVNOG KOORDINATORA VOLONTERA I PRIJATELJA KONJICA

Povodom nastupajućeg Božića, glavni koordinator Volontera i prijatelja Konjica Adis Muhibić uputio je katolicima čestitku, u kojoj se kaže: „I ovaj blagdan je prilika za dijalog, pomaganje i uvažavanje. Naše različitosti ne trebaju nas udaljavati već trebaju biti bogatstvo koja će nas zbližiti i poticati na izgradnji pravednije zajednice i grada radi bolje budućnosti za sve narode i građane Konjica i naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Svojim sugrađanima čestitamo blagoslovljen i čestit Božić i iskreno Vam želimo da ga dočekate i provedete u radosti, sreći i dobrom zdravlju.“ PRESS VIPK-a Konjic, 23.12.2012. godine


Stariji postovi

VIPK KONJIC
<< 05/2013 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
117524

Powered by Blogger.ba